1205 HALF ST SE #PH06, Washington, DC, 20003
1205 HALF ST SE #PH06, Washington, DC, 20003
1205 HALF ST SE #PH06, Washington, DC, 20003
1205 HALF ST SE #PH06, Washington, DC, 20003
1205 HALF ST SE #PH06, Washington, DC, 20003
1205 HALF ST SE #PH06, Washington, DC, 20003
1205 HALF ST SE #PH06, Washington, DC, 20003
1205 HALF ST SE #PH06, Washington, DC, 20003
1205 HALF ST SE #PH06, Washington, DC, 20003
1205 HALF ST SE #PH06, Washington, DC, 20003
1205 HALF ST SE #PH06, Washington, DC, 20003
1205 HALF ST SE #PH06, Washington, DC, 20003

$3,850

1205 HALF ST SE #PH06, Washington, DC, 20003

ACTIVE